TARIEVEN

Evenals in 2021 hebben wij voor 2022 met alle ziektekostenverzekeraars in Nederland een contract afgesloten en declareren wij uw behandeling rechtstreeks bij uw verzekering. Patiënten die niet (voldoende) aanvullend verzekerd zijn dienen, direct aansluitend aan de behandeling, deze bij de receptie via een (bij voorkeur) pinbetaling of contante betaling te voldoen.

Onderstaande tarieven gelden vanaf 1 januari 2022. 

 

Omschrijving:

Code:

Tarief (in €):

Zitting fysiotherapie

1000

39,00

Zitting manuele therapie

1200

49,00

Zitting psychosomatische

fysiotherapie

1750

49,00

Consult fysiotherapeutisch onderzoek

(uitsluitend op medische indicatie)

1400

56,50

Screening

(incl. bericht huisarts)

1850

18,00

Intake en onderzoek na screening

1860

35,00

Screening en intake en onderzoek

1864

 

49,00

Intake en onderzoek na verwijzing

1870

39,00

Toeslag aan huis behandeling

1001/1201/1501/etc.

17,00

Voor rekening patiënt:

 

 

Korte rapporten

1900

17,00

Meer gecompliceerde rapporten

1901

42,00

Telefonische zitting

E-consult

1920

510

39,00

39,00

Verstrekte verband- en hulpmiddelen

1950

In overleg met patiënt

Het niet nakomen van afspraak fysiotherapie, manuele therapie, etc.

1960

29,00

Toeslag voor zittingen buiten reguliere werktijden

1003/1203/1503/etc.

9,00