TARIEVEN

Evenals in 2022 hebben wij voor 2023 met alle ziektekostenverzekeraars in Nederland een contract afgesloten en declareren wij uw behandeling rechtstreeks bij uw verzekering. Patiënten die niet (voldoende) aanvullend verzekerd zijn dienen, direct aansluitend aan de behandeling, deze bij de receptie via een (bij voorkeur) pinbetaling of contante betaling te voldoen.

Onderstaande tarieven gelden vanaf 1 januari 2023. 

 

Omschrijving:

Code:

Tarief (in €):

Zitting fysiotherapie

1000

41,00

Zitting manuele therapie

1200

51,00

Zitting psychosomatische

fysiotherapie

1750

51,00

Consult fysiotherapeutisch onderzoek

(uitsluitend op medische indicatie)

1400

58,50

Screening

(incl. bericht huisarts)

1850

20,00

Intake en onderzoek na screening

1860

37,00

Screening en intake en onderzoek

1864

 

51,00

Intake en onderzoek na verwijzing

1870

41,00

Toeslag aan huis behandeling

1001/1201/1501/etc.

19,00

Voor rekening patiënt:

 

 

Korte rapporten

1900

19,00

Meer gecompliceerde rapporten

1901

44,00

Telefonische zitting

E-consult

1920

510

41,00

41,00

Verstrekte verband- en hulpmiddelen

1950

In overleg met patiënt

Het niet nakomen van afspraak fysiotherapie, manuele therapie, etc.

1960

31,00

Toeslag voor zittingen buiten reguliere werktijden

1003/1203/1503/etc.

11,00