TARIEVEN

Wij hebben met alle ziektekostenverzekeraars in Nederland een contract en declareren uw behandeling rechtstreeks bij uw verzekering. Patiënten die niet (voldoende) aanvullend verzekerd zijn dienen, direct aansluitend aan de behandeling, deze bij de receptie via een (bij voorkeur) pinbetaling of contant te voldoen. Zie onderstaande tarieven. 

 

Omschrijving:

Code:

Tarief (in €):

Zitting fysiotherapie

1000

38,00

Zitting manuele therapie

1200

48,00

Zitting psychosomatische

fysiotherapie

1750

48,00

Consult fysiotherapeutisch onderzoek

(uitsluitend op medische indicatie)

1400

55,50

Screening

(incl. bericht huisarts)

1850

17,00

Intake en onderzoek na screening

1860

34,00

Screening en intake en onderzoek

1864

 

48,00

Intake en onderzoek na verwijzing

1870

38,00

Toeslag aan huis behandeling

1001/1201/1501/etc.

16,00

Voor rekening patiënt:

 

 

Korte rapporten

1900

16,00

Meer gecompliceerde rapporten

1901

41,00

Telefonische zitting

E-consult

1920

510

38,00

38,00

Verstrekte verband- en hulpmiddelen

1950

In overleg met patiënt

Het niet nakomen van afspraak fysiotherapie, manuele therapie, etc.

1960

28,00

Toeslag voor zittingen buiten reguliere werktijden

1003/1203/1503/etc.

8,00