TARIEVEN

Wij hebben met alle ziektekostenverzekeraars in Nederland een contract en declareren uw behandeling rechtstreeks bij uw verzekering. Patiënten die niet (voldoende) aanvullend verzekerd zijn dienen, direct aansluitend aan de behandeling, deze bij de receptie via een (bij voorkeur) pinbetaling of contant te voldoen. Zie onderstaande tarieven. 

 

Omschrijving:

Code:

Tarief (in €):

Zitting fysiotherapie

1000

37,00

Zitting manuele therapie

1200

47,00

Zitting psychosomatische

fysiotherapie

1750

47,00

Consult fysiotherapeutisch onderzoek

(uitsluitend op medische indicatie)

1400

54,50

Screening

(incl. bericht huisarts)

1850

16,00

Intake en onderzoek na screening

1860

33,00

Screening en intake en onderzoek

1864

 

47,00

Intake en onderzoek na verwijzing

1870

37,00

Toeslag aan huis behandeling

1001/1201/1501/etc.

15,00

Voor rekening patiënt:

 

 

Korte rapporten

1900

15,00

Meer gecompliceerde rapporten

1901

40,00

Telefonische zitting

1920

12,50

Verstrekte verband- en hulpmiddelen

1950

In overleg met patiënt

Het niet nakomen van afspraak fysiotherapie, manuele therapie, etc.

1960

27,00

Toeslag voor zittingen buiten reguliere werktijden

1003/1203/1503/etc.

7,00