TARIEVEN

Wij hebben met alle ziektekostenverzekeraars in Nederland een contract en declareren uw behandeling rechtstreeks bij uw verzekering. Patiënten die niet (voldoende) aanvullend verzekerd zijn dienen, direct aansluitend aan de behandeling, deze bij de receptie via een pinbetaling of contant te voldoen. Zie onderstaande tarieven. 

 

Omschrijving:

Code:

Tarief (in €):

Zitting fysiotherapie

1000

36,00

Zitting manuele therapie

1200

46,00

Zitting psychosomatische

fysiotherapie

1750

46,00

Consult fysiotherapeutisch onderzoek

(uitsluitend op medische indicatie)

1400

53,50

Screening

(incl. bericht huisarts)

1850

15,00

Intake en onderzoek na screening

1860

32,00

Screening en intake en onderzoek

1864

 

46,00

Intake en onderzoek na verwijzing

1870

36,00

Toeslag aan huis behandeling

1001/1201/1501/etc.

14,00

Voor rekening patiënt:

 

 

Korte rapporten

1900

15,00

Meer gecompliceerde rapporten

1901

40,00

Telefonische zitting

1920

12,50

Verstrekte verband- en hulpmiddelen

1950

In overleg met patiënt

Het niet nakomen van afspraak fysiotherapie, manuele therapie, etc.

1960

26,00

Toeslag voor zittingen buiten reguliere werktijden

1003/1203/1503/etc.

6,00