27 september 2021

 

Vanaf zaterdag 25 september jl. zijn de coronamaatregelen weer verder versoepeld. Op advies van onze beroepsgroep, het KNGF, en om de gezondheidsrisico’s op onze praktijk zo klein mogelijk te maken, blijft uw behandelend therapeut gebruik maken van een mondmasker. Wij vragen u dit ook te doen, zeker als u met meerdere patiënten in de wachtkamer bent.

 

Verder blijven de basisregels in stand:

 

⦁ Bij verkoudheidsklachten (neusverkoudheid, loopneus, niezen en              hoesten), verhoging, koorts en ziek voelen meld u zich direct af,                telefonisch, via mail of WhatsApp;

⦁ Eveneens indien één of meerdere gezinsleden bovenstaande                    symptomen vertonen;

⦁ U bent zelf besmet met het Coronavirus en nog geen 24 uur klachten        vrij.

 

Mocht u anderszins verhinderd zijn en om extra kosten te voorkomen, verzoeken wij u uw verhindering uiterlijk 24u van tevoren kenbaar te maken via mail, WhatsApp of telefoon. B.v.d.

 

Overige huisregels:

 

⦁ Breng zelf een (grote) handdoek mee;

⦁ Draag een mondkapje;

⦁ Indien mogelijk, kom zonder begeleiding;

⦁ Betreed de wachtruimte 5 minuten voor uw geplande afspraak, niet          eerder;

⦁ Desinfecteer direct bij binnenkomst uw handen aan het eind van de          gang of was ze aan de wastafel bij het toilet;

                                                  

Dank voor uw begrip. 

 

 

 

24 juni 2021

 

Mondkapje

 

Vanaf zaterdag 26 juni a.s. vervalt de mondkapjesplicht, mits er 1,5 meter afstand kan worden gehouden. Daar wij klein behuisd zijn en zeker tijdens de behandelingen de 1,5 meter afstand niet kunnen handhaven, kiezen wij

ervoor om wel een mondmasker te dragen. Voor uw en onze gezondheid vragen wij u dit ook te doen. B.v.d.

 

 

 

  

 

*    Zijn beide stoelen in de wachtruimte bezet, wacht dan buiten; 

*    Gelieve geen bezoek aan onze toiletruimte;

*    Desinfecteer direct bij binnenkomst uw handen aan het eind van de gang of         was ze aan de wastafel bij het toilet;

 

*    Verzoeken voor nieuwe afspraken bij voorkeur niet aan de balie maar                 telefonisch, via mail of WhatsApp;

 

 

14 december 2020

 

N.a.v. de zojuist gehouden toespraak door premier Rutte, kunnen wij u berichten dat fysiotherapiepraktijken niet gesloten zullen worden. Uw geplande afspraak zal dus gewoon doorgaan met de nog steeds geldende aangepaste huisregels. 

 

 

 

 

 

Dragen mondkapje

 

oktober 2020

 

Op advies van onze beroepsgroep het KNGF verzoeken wij u om bij bezoek aan onze praktijk voortaan een mondkapje te dragen. Dit is in lijn met het dringende advies van het kabinet om in publieke binnenruimten een mondmasker te dragen. B.v.d. 

 

 

 

Inplannen afspraak

 

juni 2020

 

Voorafgaand aan elke (telefonisch of per mail) ingeplande afspraak zullen wij een triage houden i.v.m. het nog altijd heersende Coronavirus (Covid-19). 

 

* Heeft u de afgelopen 24 uur of op dit moment één of meerdere van de volgende (ook milde) klachten:

- neusverkoudheid,

- loopneus,

- niezen,

- keelpijn,

- (lichte) hoest,

- benauwdheid,

- verhoging of koorts

- of plotseling verlies van reuk of smaak?

* Heeft u op dit moment een huisgenoot/gezinslid met koorts en of benauwdheidsklachten?

* Heeft u het Coronavirus gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) en is dit de afgelopen 14 dagen vastgesteld?

* Heeft u een huisgenoot/gezinslid met het Coronavirus (vastgesteld met een laboratoriumtest) en heeft u korter dan 10 dagen contact gehad met deze persoon terwijl hij/zij nog klachten had?

* Bent u in quarantaine omdat u direct contact heeft gehad met een persoon waarbij het Coronavirus is vastgesteld?

* Bent u de afgelopen 10 dagen in een code oranje gebied op vakantie geweest?

 

Indien u één of meerdere vragen met ja kunt beantwoorden, kunnen wij geen consult op de praktijk voor u inplannen. 

 

Verder gelden nog steeds onze aangepaste huisregels: 

 

- Breng zelf een (grote) handdoek mee;

- Indien mogelijk, kom zonder begeleiding;

- Betreed de wachtruimte 5 minuten voor uw geplande afspraak, niet eerder;

- Zijn beide stoelen in de wachtkamer bezet, wacht dan buiten;

- Gelieve geen bezoek aan onze toiletruimte;

- Desinfecteer direct bij binnenkomst uw handen aan het eind van de entree bij het       handendesinfectieapparaat of was uw handen aan de wastafel bij het toilet;

- Verzoeken voor afspraken uitsluitend telefonisch, via mail of WhatsApp 06-11215585.

 

Dank voor uw begrip en medewerking. 

 

 

Einde MijnZorgApp

 

juni 2020

 

In de afgelopen weken hebben we bij wijze van proef het gebruik van MijnZorgApp getest. Met deze app kunnen we o.a. huiswerkoefeningen doorsturen en waren ook uw afspraken inzichtelijk.

 

We hebben echter besloten hier niet mee verder te gaan en te stoppen met het gebruik van de MijnZorgApp. De huiswerkoefeningen zullen vanaf heden niet meer via deze app toegankelijk zijn. We kunnen de oefeningen nog wel via de mail naar u toesturen. Mocht dit wenselijk zijn, geef het aan bij uw behandelend therapeut.

 

Zoals u gewend was blijft u twee werkdagen voor uw geplande afspraak een herinneringsmail ontvangen. 

 

 

Vizio en het Coronavirus     

 

mei 2020                                                

 

Sinds vrijdag 1 mei jl. kunnen we weer voorzichtig opschalen met het behandelen van patiënten in de praktijk, maar wel onder omstandigheden die anders zijn dan we gewend zijn.

 

U kunt daarom vanaf heden weer contact met ons opnemen, bij voorkeur via de mail (info@fysiotherapie-vizio.nl) of WhatsApp (06-11215585). Telefonisch zijn we alle werkdagen bereikbaar vanaf 8.30 uur (040-2426706). Na uw aanmelding zal uw therapeut telefonisch contact met u opnemen voor het bepalen van het vervolgtraject van uw klacht. Dit geldt ook voor de patiënten die we in de afgelopen periode hebben moeten afzeggen.

 

Echter als u of iemand in uw gezin, symptomen heeft van corona dan zullen we bv. alleen beeldbellen en stellen we verdere behandelingen even uit. Als het voor uw zorg noodzakelijk is, en het ook veilig en verantwoord kan, plannen we wel een behandeling in de praktijk.

 

Mocht er op de praktijk een afspraak voor u ingepland worden dan is het belangrijk dat we ons nog steeds aan de hygiëneregels houden:

 

·         Geen handen schudden;

·         1 persoon per fysiotherapeut;

·         Hoest en nies in uw elleboog;

·         Houd 1,5 meter afstand van andere patiënten;

·         Bij griep of andere luchtwegklachten komt u niet en neemt u telefonisch, per mail of via WhatsApp contact met ons op.

 

Wij maken zoveel mogelijk gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen. U bent vrij om zelf ook een mondkapje te dragen.  

 

Ook onze huisregels zijn aangepast:

 

·         Breng zelf een handdoek mee;

·         Indien mogelijk kom zonder begeleiding;

·         Betreed maximaal 5 minuten voor uw geplande afspraak de praktijk, niet eerder;

·         Bij binnenkomst graag direct uw handen desinfecteren aan het eind van de entree of was ze aan de     wastafel bij het toilet;

·         Indien alle stoelen in de wachtkamer bezet zijn, dan graag buiten wachten;

·         Gelieve het toilet niet te gebruiken;

·         Verlaat direct na uw behandeling de praktijk;

 

Samen doen we er alles aan om verspreiding van het Coronavirus te voorkomen. Wij vertrouwen erop dat u begrip heeft voor deze maatregelen.

 

 

April 2020

 

MijnZorgApp, E-consults en WhatsApp en nieuwe huisregels

 

Nadat we vorige week dinsdag alle face-to-face behandelingen in de praktijk t/m 6 april jl. hebben moeten afzeggen vanwege de maatregelen tegen het Coronavirus, zijn we de afgelopen tijd druk bezig geweest om via de digitale weg toch een vorm van fysiotherapeutische zorg te kunnen aanbieden. Nu de maatregelen tot 28 april a.s. verlengd zijn, willen we de zorg voor u als patiënt graag blijven handhaven. 

 

We hebben daarom het volgende besloten; Indien een behandeling gewenst is, kunt u contact met ons opnemen via de mail info@fysiotherapie-vizio.nl, WhatsApp 06-11215585 of stuur een bericht via deze website. Wij kunnen dan een videoconsult of telefonische zitting voor u inplannen. Aan de hand hiervan kunnen wij een vervolgtraject voor uw behandeling bepalen.

 

Via een videoconsult behandelen wij u op afstand met advies en kunnen we tevens op u aangepaste huiswerkoefeningen doorsturen. Tijdens het videoconsult bepalen we of u in aanmerking komt voor een vervolgbehandeling in de praktijk. Voor deze consulten en het doorsturen van huiswerkoefeningen maken wij gebruik van de beveiligde MijnZorgApp. Met uw iPhone, Android of tablet kunt u de MijnZorgApp in de Appstore downloaden. U ontvangt dan een SMSje met een wachtwoord en een link naar de MijnZorgApp, mits bij ons uw e-mailadres en mobiele telefoonnummer bekend is. Mocht dit niet lukken of gewenst zijn, dan is er nog de mogelijkheid voor videobellen via WhatsApp, dit is echter niet beveiligd en AVG-proof. 

 

De Zorgverzekeraars hebben inmiddels ingestemd met een vergoeding voor E-consult of telefonische zitting uit uw aanvullende verzekering.

Mocht u gebruik willen maken van MijnZorgApp, laat het weten bij voorkeur via de mail: info@fysiotherapie-vizio.nl. Wij sturen u dan verdere info over MijnZorgApp.

 

Huiswerkoefeningen kunnen ook zonder MijnZorgApp via de mail aan u doorgestuurd worden. Mocht u daar gebruik van willen maken, dan vernemen we dit graag via e-mailadres info@fysiotherapie-vizio.nl. 

 

Verder zijn wij vanaf heden ook iedere werkdag bereikbaar via WhatsApp; 06-11215585.

Telefonisch zijn we momenteel iedere werkdag bereikbaar van 8.30-13.00 uur; 040-2426706.

 

HUISREGELS ten tijde van het Coronavirus:

* Breng zelf een handdoek mee;

* Indien mogelijk, kom zonder begeleiding;

* Betreed de wachtruimte 5 minuten voor uw geplande afspraak, niet eerder;

* Zijn beide stoelen in de wachtruimte bezet, wacht dan buiten;

* Gelieve geen bezoek aan onze toiletruimte;

* Desinfecteer direct bij binnenkomst uw handen aan het eind van de entree bij het desinfectieapparaat of was ze aan de wastafel bij het toilet;

* Verzoeken voor afspraken bij voorkeur telefonisch, via mail of WhatsApp;

* Heeft u klachten van verkoudheid, koorts, hoesten, niezen, benauwdheid en of keelpijn of bent u in

  contact geweest met een Coronabesmetting, dan verzoeken wij u de praktijk NIET te betreden, maar 

  telefonisch contact met ons op te nemen.

 

Dank voor uw medewerking en begrip. Want alleen door samenwerking kunnen we verspreiding van het Coronavirus voorkomen.