VIZIO en het coronavirus

 

Aanscherping van maatregelen

Gisteravond heeft de beroepsvereniging voor fysiotherapeuten, het KNGF, in samenspraak met de overheid vastgesteld dat behandeling van patiënten die geen symptomen van een coronabesmetting vertonen, niet meer mogelijk is. 

Men is tot deze conclusie gekomen op basis van voortschrijdend inzicht en signalen die erop wijzen dat het zeer goed mogelijk is dat mensen die (nog) geen symptomen vertonen, toch het virus kunnen overbrengen. 

Vanaf heden wordt ons gevraagd om afstand te houden van patiënten en in het geval van acute fysiotherapeutische zorg, die niet kan worden uitgesteld en waarvoor een face to face behandeling nodig is, daarover in overleg te gaan met de verwijzer van de patiënt. 

De verwijzer beschikken veelal wel over de benodigde beschermingsmiddelen en kunnen indien nodig pijnstilling voorschrijven. 

Dat betekent dat we alleen nog in zeer uitzonderlijke gevallen, en alleen op nadrukkelijk advies van de arts zullen, mogen of kunnen behandelen op de praktijk. 

Alle geplande afspraken op de praktijk tot en met 6 april a.s. zullen we afzeggen, in zoverre deze nog niet afgezegd zijn. 

Wel is het mogelijk om van uw therapeut behandeling of advies te krijgen via de telefoon, videobellen of via de mail. Face to face behandelingen uitsluitend in overleg met uw huisarts/verwijzer. Voor zover wenselijk plannen we hiervoor een specifieke afspraak in. 

 

Voor al uw vragen zijn wij dagelijks tussen 8.30 - 13.00 uur telefonisch of via de mail bereikbaar; 040-2426706, info@fysiotherapie-vizio.nl, maar we zijn de hele dag bereikbaar via WhatsApp 06-11215585.

 

Omstreeks 6 april a.s. zullen wij u verder informeren. 

 

Team Vizio