Bekkenklachten 

Het bekken vertolkt een zeer belangrijke functie als mechanisch kruispunt tussen wervelkolom en de

benen en is als zodanig een belangrijke factor bij het goed bewegen en functioneren van het hele

lichaam. Een goede positie en functie van het bekken zorgt hierbij voor een juiste overdracht van

krachten. Ook is mij, in mijn jarenlange ervaring als fysiotherapeut/manueel therapeut, steeds

duidelijker geworden dat een probleem in het bekken veel klachten kan veroorzaken en/of onderhouden in het gehele bewegingsapparaat. Niet alleen rugklachten, maar ook bijv. nekklachten, hoofdpijn, duizeligheid, heup- knie- en enkelklachten kunnen hun oorzaak vinden in een verkeerde bekkenstand.  

 

Het bekken bestaat uit 2 bekkenhelften en het heiligbeen, dat aan de achterzijde ertussen zit als voortzetting van de wervelkolom. De gewrichten tussen de beide bekkenhelften en het heiligbeen worden de SI-gewrichten genoemd. Een blokkering of bewegingsstoring van één of beide SI-gewrichten leidt vaak tot een standsafwijking in de bekkenring en dit kan leiden tot een bekkenverwringing en/of bekkenscheefstand. De beide bekkenhelften staan dan t.o.v. elkaar enigszins verdraaid oftewel getordeerd. Houding en langdurig dezelfde (over)belasting kunnen hierbij bepalende factoren zijn, maar een meer directe stoornis in de SI-gewrichten kan veroorzaakt worden door een val, sprong, verstapping, vertilling of kan ontstaan tijdens of na de zwangerschap. Vaak zien we dat de klachten dan pas na weken of maanden optreden, doordat het lichaam zich langzaam aan de verkeerde bekkenstand gaat aanpassen. 

 

Onderzoek van het bekken is echter lastig en een stoornis in de SI-gewrichten is moeilijk op te sporen. Daarom wordt deze stoornis vaak niet herkend door artsen en therapeuten en blijven dklachten aanwezig of komen steeds weer terug. Ook wordt een bekkenscheefstand vaak afgedaan als beenlengteverschil en wordt, vaak ten onrechte, een zooltje met verhoging aangemeten. In sommige gevallen wordt er niets aan gedaan als het verschil binnen de norm blijft. Ook dit is dus bij een stoornis in het bekken niet altijd correct.

 

Ik heb me de laatste 10 jaren daarom ook verdiept in een goede diagnostisering en behandeling van

stoornissen in het bekken, waardoor ik nu in staat ben dit sneller te herkennen en een juist behandelplan op te stellen, eventueel in samenwerking met de podotherapeut en/of Cesartherapeut. 

 

Heeft U klachten die steeds weer terugkomen, eventueel na een val/verstapping/zwangerschap etc.,

neem dan contact met ons op. Middels een intake en onderzoek kan ik bepalen of er inderdaad sprake is van een stoornis in het bekken en een persoonlijk behandelplan aan U voorleggen.