LDF (Landelijke Data Fysiotherapie)

Het LDF is een initiatief van de beroepsgroep van fysiotherapeuten, het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF). In de LDF worden behandelgegevens (data) verzameld. Deze gegevens worden gebruikt voor kwaliteitsborging, beleidsontwikkeling en wetenschappelijk onderzoek. Zo werken we aan het verbeteren van fysiotherapeutische zorg. Uw fysiotherapeut kan via een LDF Dashboard de verzamelde gegevens bekijken en hiervan leren.

 

Wij werken met elektronische patiëntendossiers. In uw patiëntendossier staat bijv. informatie over uw klacht(en), de behandelingen en wat de resultaten zijn. Wanneer u, via uw fysiotherapeut, toestemming geeft voor deelname worden een deel van de gegevens uit uw dossier, eens per maand, via een beveiligde verbinding naar de LDF gestuurd.

Er worden gegevens verzameld over uw fysiotherapeutische behandeling en een beperkt aantal gegevens over u als patiënt; geslacht, geboortejaar, het identificatienummer van uw zorgverzekeraar en de behandelgegevens (o.a. de klacht waarvoor u onder behandeling bent, het soort behandeling, de tijdsduur van de behandeling en de resultaten.)

 

Het is in de LDF niet nodig om te weten wie u precies bent. Uw naam en contactinformatie wordt namelijk niet gedeeld. In plaats daarvan wordt een unieke code met uw gegevens meegestuurd, dit heet pseudonimiseren. Hierdoor kan het LDF niet meer zien wie u precies bent. Zo beschermen wij uw privacy. 

 

Op basis van de gegevens die uw fysiotherapeut bij de LDF aanlevert ontvangen wij een terugkoppeling die vergelijking met de resultaten van andere fysiotherapeuten mogelijk maakt. Hierdoor worden wij gestimuleerd om, waar nodig, ons handelen aan te passen om de kwaliteit van onze zorg te verbeteren. Verder worden de gegevens ook gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek, bijvoorbeeld om behandelmethoden te verbeteren. Ook worden de gegevens gebruikt in beleidsrapporten en wetenschappelijke publicaties. De gegevens hierin zijn nooit naar u als patiënt terug te herleiden. Na een bewaartermijn van 30 jaar worden deze gegevens vernietigd.

 

De data in de LDF worden verwerkt en beheerd door Mediquest B.V. te Utrecht. Om de verzamelde gegevens in te zetten werkt het KNGF ook met andere partijen samen zoals onderzoeksinstituten. Zij werken alleen met partijen die voldoen aan wettelijke verplichtingen voor gegevensbeveiliging en waarmee ze een overeenkomst hebben. Zo zorgen ze voor goede beveiliging en worden gegevens niet voor andere doeleinden gebruikt. Daarvoor zijn de technische en organisatorische maatregelen vastgelegd in het LDF Dataprotocol. 

Het KNGF verwerkt de betreffende gegevens geheel in overeenstemming met de hiervoor geldende wet en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

Uw fysiotherapeut registreert uw toestemming in uw patiëntendossier. Via uw fysiotherapeut kunt u uw toestemming op enig moment altijd weer intrekken. Wij zorgen er dan voor dat uw gegevens vanaf dat moment niet meer worden geleverd aan de LDF. 

 

U heeft altijd recht op:

* het inzien van uw gegevens;

* het verzoek tot verwijdering of correctie van uw persoonsgegevens/het recht om bezwaar te maken      tegen de gegevensverwerking;

* het bewijs dat uw persoonsgegevens zijn verwijderd of gecorrigeerd n.a.v. uw verzoek;

* een verzoek tot rectificatie en aanvulling van uw persoonsgegevens;

* een verzoek tot het overdragen van persoonsgegevens aan een andere partij;

* een verzoek tot het laten verwerken van minder persoonsgegevens;

* een verzoek tot een menselijke interventie van geautomatiseerde besluitvorming en profilering;

* het recht op duidelijke informatie over wat de LDF met uw persoonsgegevens doet.

 

Meer informatie is te vinden op www.kngf.nl/ldf. Maar u kunt ook verdere informatie opvragen bij uw behandelend therapeut.