PSYCHOSOMATISCHE FYSIOTHERAPIE
Een psychosomatisch fysiotherapeut(-e) of kortgezegd PSF kijkt samen met de cliënt niet alleen naar de klachten vanuit biomedisch standpunt (welke pees, spier etc.) maar kijkt of er eventueel stressoren zijn die de klachten mede veroorzaken of in stand houden. 

 

Hierbij kun je denken aan werkomstandigheden, privé omstandigheden en eventueel live events zoals verlies van dierbaren, conflicten op het werk, relatieproblemen etc. We spreken dan van psychosomatische klachten, ook wel spanningsklachten genoemd, waarbij geen duidelijke lichamelijke oorzaak gevonden kan worden. Aan de hand van een vragenlijst, de 4 DKL lijst, proberen we inzicht te krijgen in het psychosociaal functioneren van de cliënt op dat moment. Door onder andere ademhalingsoefeningen, ontspanningstherapie, houdings- en bewegingsadviezen, gedragstherapie en communicatieve massage proberen wij de spanning de baas te worden, waardoor er een gunstige invloed verkregen wordt op de klachten en er op een betere manier mee omgegaan kan worden.