HUISREGELS

 

Onze huisregels: 

 • Breng zelf een grote handdoek mee;
 • Desinfecteer direct bij binnenkomst uw handen aan het einde van de entree bij het desinfecteerapparaat. 

Algemeen & aansprakelijkheid

 • Breng altijd uw afsprakenkaartje mee. Hierop wordt de volgende afspraak genoteerd.
 • Tevens sturen wij u (indien gewenst) 2 dagen voor de afspraak een herinneringsmail.
 • Afspraken kunnen uiterlijk 24 uur van te voren worden afgezegd. Indien u niet tijdig afmeldt zijn wij genoodzaakt 100% van het tarief van de voorgenomen behandeling bij u in rekening te brengen. 
 • Wij kunnen niet garant staan voor uw persoonlijke eigendommen. Neem waardevolle zaken en uw jas mee naar de behandelkamer. 

Vergoedingen & tarieven

 • Kijk in uw polis uw vergoedingen voor fysiotherapie na (aantal behandelingen of budget) of bel hiervoor met uw zorgverzekeraar. Vergoedingen kunnen per verzekering èn per kalenderjaar verschillen. U bent hier zelf verantwoordelijk voor.
 • Let er wel op dat u maximaal 1 behandeling per dag vergoed krijgt! Ook als u nog ergens anders dan in onze praktijk een behandeling heeft. Geef dit dan aan bij uw therapeut(e). Uitzondering hierop is als uw eerste afspraak bestaat uit een intake en onderzoek en meteen daarna een behandeling. Dit wordt door uw verzekering als twee behandelingen gezien en mogen wel samen op 1 dag plaatsvinden.
 • Tarieven manuele therapie wijken af van reguliere fysiotherapie tarieven. Controleer vergoeding daarvan s.v.p. zelf in uw polisvoorwaarden of via uw zorgverzekeraar. Sommige zorgverzekeraars vergoeden slechts 9 behandelingen manuele therapie per jaar of per indicatie. 
 • Wij hebben contracten met alle zorgverzekeraars en declareren rechtstreeks bij de verzekeraar volgens contractueel afgesproken tarieven. .
 • Als u niet voor bovengenoemde therapievormen verzekerd bent of uw budget overschrijdt, hanteren wij onze praktijktarieven en krijgt u wel een rekening. U wordt geacht deze direct na de behandeling via een pinbetaling of contant te voldoen. Voor tarieven, zie 'Tarieven' onder 'Algemene informatie'.

Klanttevredenheidsonderzoek

 • De zorgverzekeraars verlangen van ons dat wij bij onze cliënten een klanttevredenheidsonderzoek laten uitvoeren. Tenzij u op het behandelcontract aangeeft hier bezwaar tegen te hebben, vragen wij uw medewerking hiervoor en zal de vragenlijst u per e-mail worden toegezonden. Dit gebeurt na het beëindigen van het behandeltraject. Uw therapeut(e) licht u hierover in.