Zorgdomein

Onlangs zijn wij aangesloten op Zorgdomein. Zorgdomein is een digitaal platform waarop zorgverleners zorg vragen, zorg aanbieden en op een snelle, veilige manier patiëntinformatie kunnen uitwisselen.